Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Sơ lược về Trung tâm:

Trung tâm Dịch vụ Chuyển giao Công nghệ Văn thư - Lưu trữ là một đơn vị hoạt động khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, được Bộ Công an cấp đăng ký mẫu hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Chuyển giao công nghệ văn thư lưu trữ.

- Trụ sở chính: Số 06 Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Tel: 0243.200.5184 / 0983.596.530

- Email: daotaoboiduongvtlt@gmail.com

- Website: vanthuluutru.net.vn

2. Lĩnh vực hoạt động.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư lưu trữ;

- Chỉnh lý tài liệu;

- Số hóa tài liệu;

- Sản xuất và cung cấp các thiết bị phục vụ công tác văn thư lưu trữ;

- Viết và cung cấp các phần mềm quản lý về văn thư lưu trữ

- Tư vấn quản lý văn thư lưu trữ

 3. Nguồn nhân lực.

Ngoài các cán bộ là các nhà khoa học, giảng viên, đang công tác chính nhiệm tại Trung tâm, Trung tâm đã tuyển dụng và đào tạo trên 30 nhân viên tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành văn thư - lưu trữ tham gia dịch vụ.

Ngoài ra, khu vực miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm đã tuyển dụng đủ lượng nhân viên trực tiếp tham gia dịch vụ theo yêu cầu phát triển của Trung tâm.

Bên cạnh đó, Trung tâm chú trọng lựa chọn tư vấn là những chuyên gia công tác trong ngành Văn thư - Lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ của Đảng và Nhà nước đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tham gia trực tiếp vào hoạt động với tư cách là cán bộ tư vấn trực tiếp thực hiện công việc.

Đăng ký khóa học