HÌNH ẢNH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, Trung tâm Dịch vụ Chuyển giao Công nghệ Văn thư Lưu trữ tự hào đã mang đến những khóa học bổ ích, hiệu quả, thiết thực cho học viên. Với lợi thế là là một đơn vị hạch toán độc lập Trung tâm sẽ có những thiết kế riêng biệt cho từng khóa đạo tạo và phù hợp với đặc thù công việc của từng đơn vị. Trong những năm qua, Trung tâm đã tổ chức rất nhiều các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn (Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng, Văn thư - lưu trữ và soạn thảo văn bản; Nâng cao nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ và chuyển giao quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ; Kỹ năng soạn thảo văn bản và soạn thảo hợp đồng; Nâng cao nghiệp vụ cho Thư ký - Trợ lý hành chính, Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp lập hồ sơ và bồi dưỡng nghiệp vụ số hóa tài liệu…) cho các cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Các khóa đào tạo của Trung tâm luôn được các đơn vị đánh giá cao về chất lượng, nội dung chương trình và các giảng viên tham gia giảng dạy. Dưới đây là hình ảnh một số khóa đào tạo của Trung tâm với các đơn vị đối tác: Các khóa đào tạo tập huấn của Trung tâm luôn mang đến sự thoải mái vui vẻ cho học viên nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc và chuyên nghiệp của khóa học.

Đăng ký khóa học