Khử trùng và xử lý mối mọt tài liệu kho lưu trữ

1. Phương pháp gây ngạt bằng khí Nitơ

  Ưu điểm: Công suất xử lý lớn, xử lý được các loại tài liệu có kích thước lớn.

  Nhược điểm: Chi phí ban đầu cao.

2. Phương pháp làm lạnh sâu

  Ưu điểm: Chi phi thấp.

  Nhược điểm: Có hạn chế về công suất và khổ tài liệu.

3. Phương pháp phun hóa chất

  Ưu điểm: Đơn giản, chi phí thấp và có thể làm ngay.

  Nhược điểm: Có ảnh hưởng tới sức khỏe người vận hành đối với hóa chất còn lưu lại trên tài liệu.

Tin liên quan

Đăng ký khóa học